radca prawny dębno

Jak powiedzieć dziecku o rozwodzie?

rozwód

Poczucie straty jest nieodłączną częścią ludzkiego życia.

Wszyscy kiedyś kogoś lub coś stracimy. Radzenie sobie ze stratami w życiu uczy nas bardzo wiele. Przede wszystkim pozwala adoptować się i akceptować zmiany. Równolegle, niemniej ważne, jest nabywanie umiejętności radzenia sobie z uczuciami. Wszystko to uczy na siebie. Pozwala się rozwijać i poznawać.

Kiedy dorośli postanawiają się rozejść, z powodu braku możliwości odbudowania czegoś, co kiedyś ich łączyło, to wydaje się ważne, aby spróbowali porozumieć się, jako rodzice. W praktyce terapeutycznej, niejednokrotnie obserwuję, że możliwe i realne jest takie rozwiązanie.

Dzieci mają tendencję do brania na siebie nadmiernej odpowiedzialności, za to, co się dzieje w rodzinie. Rozwija się ona w poczucie winy za rozpad związku rodziców. To bardzo obciążający emocjonalnie bagaż w dorosłym życiu. Warto więc szybko odbarczyć dziecko z tego ciężaru.

Rozmowa i sposób komunikowania rodziców z dzieckiem jest bardzo ważny i warto przygotować się do niej starannie. Rodzice mają za zadanie zbudować dla dziecka poczucie bezpieczeństwa, a więc rozmowa o rozstaniu nie może być spontaniczna. Najlepiej, kiedy rodzice wcześniej spotkają się i omówią przebieg takiej rozmowy. Dobrze jest, kiedy wybieramy na nią miejsce neutralnie, nie kojarzące się w przyszłości dziecku z niczym przykrym. Język komunikacji dostosowujemy od wieku i poziomu rozwoju dziecka. Ważną zasadą jest obecność obojga rodziców podczas dyskusji, aby dziecko czuło ich jedność i nie przeżywało konfliktu lojalności wobec nieobecnego. Wyłączenie komórki i odcięcie się od świata zewnętrznego jest wyrazem szacunku do uczuć dziecka i przedmiotu rozmowy. Pozwólmy dziecku pytać, rozwiewać wątpliwości i wyrażać uczucia w sposób sobie znany i adekwatny do tego co przeżywa. Jeśli nasze dziecko potrzebuje płakać czy krzyczeć – dajmy mu do tego przestrzeń. Można dziecko przytulić i zapewnić o swoich niezmiennych wobec niego uczuciach. Nie starajmy się go stopować, obwiniać czy zawstydzać. Spytajmy się czy czegoś emocjonalnie nie potrzebuje i w miarę możliwości spróbujmy zaspokoić tę potrzebę (wycałować, wygłaskać, przytulić czy pobyć z dzieckiem itp.)

Powrót do równowagi emocjonalnej dziecka zależy w dużej mierze od jakość relacji rodziców z dzieckiem. Jest to obszar wart dużego wysiłku ze strony obojga rodziców. Wspólna odpowiedzialność za dziecko pozostaje na zawsze i nie można nigdy o tym zapomnieć.

» rozwód » Jak powiedzieć dziecku o rozwodzie?
27 października 2016
, ,


« »