radca prawny dębno

Mandat za jazdę komunikacją miejską bez biletu – przedawnienie roszczenia

Bez kategorii

Pytanie naszej czytelniczki: Dostałam wezwanie do zapłaty należności z tytułu nieopłaconego mandatu za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu, co mam zrobić?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy roszczenie objęte wezwaniem do zapłaty nie uległo przedawnieniu. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 77 ust. 1 prawa przewozowego, poza określonymi w tej ustawie wyjątkami, roszczenia z tytułu przewozu przedawniają się z upływem roku. Przy obliczaniu rocznego terminu przedawnienia roszczeń wynikających z mandatów za jazdę „na gapę” należy mieć na uwadze termin widniejący na mandacie jako termin, do którego objęta nim  kara finansowa winna być uregulowana. Przykładowo jeżeli z mandatu wynika, że kara finansowa winna być uregulowana do dnia 15 lutego 2016 r. wówczas roszczenie o zapłatę tej kary przedawnia się z upływem 15 lutego 2017 r. Jeżeli w tym terminie wierzyciel nie podejmie kroków prawnych w celu wyegzekwowania kwoty tzn. nie skieruje do sądu stosownego pozwu o zapłatę, wówczas roszczenie takie ulegnie przedawnieniu. Wniesienie pozwu po dniu przedawnienia skutkuje tym, iż w toku ewentualnego procesu możemy skutecznie powoływać się na zarzut przedawnienia roszczenia.

Pamiętać jednak należy, że jeżeli w przeciągu roku, o którym mowa w art. 77 ust. 1 prawa przewozowego, wierzyciel skieruje przeciwko nam pozew wówczas nastąpi przerwanie biegu przedawnienia.

W ostatnich latach częstą praktyką jest, że Zakłady Komunikacji Miejskiej odsprzedają firmom specjalizującym się w dochodzeniu wierzytelności przysługujące im roszczenia z tzw. mandatów za jazdę bez ważnego biletu. Główną przyczyną takiej praktyki jest to, że dochodzenie roszczeń z nieuregulowanego przez „gapowicza” mandatu wiąże się z koniecznością podjęcia działań prawnych, które często są kosztowne, a Zakładów Komunikacji Miejskiej przeważnie na to nie stać. Z tego względu łatwiejszym rozwiązaniem jest cesja takich wierzytelności na inny podmiot. Często wezwania do zapłaty obejmują roszczenia przedawnione, z tych względów należy pamiętać o przysługujących nam wówczas uprawnieniach.

» Bez kategorii » Mandat za jazdę komunikacją miejską...
2 sierpnia 2017
, , ,


« »