radca prawny dębno
Detective

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej?

rozwód

Nosisz się z zamiarem złożenia pozwu o rozwód? Zależy Ci na udowodnieniu winy małżonki/małżonka? Niezbędne będzie powołanie dowodów. Jak je zebrać? Na co zwrócić uwagę? Co może stanowić dowód w sprawie o rozwód? Na wszystkie te pytania odpowiadamy poniżej.

Przed Sądem musimy udowodnić zarówno rozkład pożycia, jak i ewentualną winę małżonki/małżonka.

W przypadku pozwu bez orzekania o winie możemy ograniczyć się do opisu przyczyn, które doprowadziły do rozkładu pożycia. Jeśli między małżonkami jest zgodna na rozwód bez orzekania o winie, strony są zgodne co do podziały władzy rodzicielskiej, widzeń z dziećmi, alimentów to sprawa kończy się z reguły na jednej rozprawie. W przypadku jednak, gdy zależy nam na orzeczeniu rozwodu z winy małżonki/małżonka, niezbędne będzie nie tylko bardziej szczegółowe opisanie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego, ale i powołanie szeregu dowodów.

Co może zatem stanowić dowód w sprawie rozwodowej?

W sprawach o rozwód najczęściej spotykane dowody to dowody osobowe i z dokumentów. W związku z rozwojem środków komunikacji i smartfonami, ostatnio prym wiodą również nagrania, filmy, SMSy, maile czy zdjęcia. Często w sprawach rozwodowych powoływani są biegli, przeprowadzany jest wywiad środowiskowy czy też opinia opiniodawczego zespołu sądowego specjalistów.

Skupmy się na dowodach osobowych!

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że Sąd przeprowadzi dowód z przesłuchania stron. Jest to dowód obligatoryjny i jest przeprowadzany przez Sąd z urzędu. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Kto jak nie małżonkowie będą wiedzieli dlaczego chcą zakończyć swoje małżeństwo i jakie są przyczyny takiej decyzji. Sąd zada obojgu małżonkom podobne pytania, na te same okoliczności. Zadaniem Sądu jest bowiem dążyć do wyjaśnienia przyczyn ustania pożycia między małżonkami.

Kolejnym dowodem osobowym będzie dowód z przesłuchania świadków.

Jeśli nosisz się z zamiarem złożenia pozwu, warto byś na kartce wypisał jakie osoby chcesz powołać na świadków i na jakie okoliczności. Co ważne, będziesz potrzebował adresów do korespondencji każdego ze świadka. Podanie adresu świadka jest konieczne, by Sąd mógł go wezwać na rozprawę. Czyli po kolei: wskazujemy kogo powołujemy na świadka np. Anna Świadek, podajemy adres do korespondencji np. zam. ul. Świadkowa 2/2, 00-000 Świadkowo, oraz podajemy na jaką okoliczność dany świadek ma być wezwany np. na okoliczność trwałego rozkładu pożycia między stronami, faktu zdradzania powoda, braku zainteresowania sprawami rodziny, zaniedbywaniem małoletniego syna…

W naszych oczach zeznania świadków to jeden z najważniejszych dowodów. Często uzupełniają wyjaśnienia stron, są zazwyczaj bardziej obiektywne i mniej emocjonalne. Należy pamiętać, że na świadka nie można powołać małoletniego który nie ukończył 13 lat. Warto również zapamiętać, że np. rodzicom, dziadkom, dzieciom, wnukom, rodzeństwu stron przysługuje prawo do odmowy składania zeznań.

O dowodach w postaci dokumentów już w jutrzejszym wpisie!

» rozwód » Co może być dowodem w...
18 października 2016
, , , , , , , , , , , , , ,


« »