radca prawny dębno
Nabycie spadku

„Nabycie spadku”

Spadek

„Witam!
2,5 miesiąca temu zmarła moja mama. Mam jedną siostrę. Nie wiemy jakie mamy podjąć czynności w celu uregulowania spraw związanych ze spadkiem po mamie.”


Wyróżniamy dwa sposoby dziedziczenia: testamentowe i ustawowe. Dziedziczenie testamentowe następuje, gdy spadkodawca – czyli osoba po której dziedziczymy – przed swoją śmiercią pozostawiła testament, na mocy którego powołuje nas do spadku. Natomiast dziedziczenie ustawowe następuje, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie ważnego testamentu, bądź osoby wskazane w testamencie jako spadkobiercy złożyły oświadczenie o odrzuceniu spadku. Krąg spadkobierców ustawowych szczegółowo został wskazany w artykułach od 931 do 940 Kodeksu Cywilnego (KC).
Jeśli mamy pewność, że jesteśmy spadkobiercami czy to testamentowymi czy ustawowymi powinniśmy pamiętać, iż zgodnie z art. 1015 § 1 KC możemy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Zatem jeśli dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy spadkobiercami to w ciągu sześciu miesięcy możemy złożyć trzy rodzaje oświadczeń.
Pierwsze to oświadczenie o przyjęciu spadku tzw. proste przyjęcie na podstawie, którego nabywamy majątek spadkowy obejmujący jego aktywa oraz odpowiadamy za długi spadkodawcy bez żądnych ograniczeń. W praktyce może skutkować to tym, iż jeżeli spadkodawca posiadał długi przewyższające wartość jego majątku, my składając oświadczenie o przyjęciu spadku będziemy odpowiadać za wszystkie długi niezależnie od wysokości odziedziczonego po nim majątku.
Drugie to oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jego złożenie skutkuje tym, iż nabywamy majątek spadkowy, jednak za długi spadkodawcy odpowiadamy tylko do wysokości nabytego spadku.
Trzeci rodzaj oświadczenia to odrzucenie spadku. Po zmarłym nie nabywamy jego majątku spadkowego oraz nie odpowiadamy za żadne pasywa.
Należy jednak pamiętać, że oświadczenia te składamy wyłącznie przed sądem lub notariuszem.
Jeżeli w terminie sześciu miesięcy nie złożymy żadnego oświadczenia następuje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Aby złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wskazując w nim po kim na nastąpić dziedziczenie oraz kto poza nami jest spadkobiercą.

» Spadek » „Nabycie spadku”
28 stycznia 2016
, , , , , ,


« »