radca prawny dębno
Une femme filme avec son tlphone portable un orchestre en train de jouer sur la place Grenette  Grenoble

Nagranie jako dowód w Sądzie

rozwód

Klienci za każdym razem pytają nas czy nagranie wideo albo nagranie audio może być dowodem w sprawie rozwodowej. Małżonkowie bardzo często nagrywają swoje kłótnie. Zdarza się, że przychodzą do Kancelarii z nagraniem zdrad męża czy żony. Nagrywają na telefon rozmowy z dzieckiem, które żali się na drugiego rodzica. Co zrobić z takimi nagraniami? Czy można je dołączyć do pozwu o rozwód albo o alimenty? Jak to najlepiej zrobić? Zapraszamy do lektury poniższego wpisu, a jeśli masz jakieś dodatkowe pytania napisz do nas!

Kodeks postępowania cywilnego nie reguluje tej kwestii. I w tym tkwi główny problem. Art. 309 k.p.c. zawiera katalog dowodów w postępowaniu cywilnym. Nie jest to katalog zamknięty. Jedynym tak naprawdę ograniczeniem w postępowaniu dowodowym jest legalność dowodu oraz to jakie znaczenie ma on w sprawie. Zatem nagranie uzyskane drogą kradzieży czy oszustwa będzie dowodem niedozwolonym w sprawie, ale co z prywatnymi nagraniami naszych rozmów z małżonkiem/małżonką?

Pojawia się wiele publikacji mówiących o tym, że nagrywanie drugiej osoby ingeruje w jej dobra osobiste oraz w prawo do prywatności. Przytaczając chociażby uzasadnienie wyroku SA w Warszawie z dnia 6 lipca 1999 roku, sygn. akt: I ACa 380/99, „Ochroną art. 23 k.c. objęte jest prawo do swobody wypowiedzi, wyboru rozmówcy i tajemnicy rozmowy. Gromadzenie materiału dowodowego w procesie i prezentowanie go przez strony nie powinno odbywać się z naruszeniem zasad współżycia społecznego”, czy też wyroku SA w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2008 roku,sygn. akt: I ACa 1057/07, „Podstępne nagranie prywatnej rozmowy godzi w konstytucyjną zasadę swobody i ochrony komunikowania się (art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Dowody uzyskane w sposób sprzeczny z prawem nie powinny być w postępowaniu cywilnym co do zasady dopuszczane.”

Z drugiej strony Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 25.04.2003 r. stwierdził, że do wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego służyć może nagranie rozmów prowadzonych przez strony procesu także wtedy, jeżeli tych nagrań dokonano bez wiedzy jednej z nich i w okresie trwania małżonków w faktycznej separacji.

Ale czy takie nagranie zawsze będzie godzić w dobro drugiej osoby? A co jeśli jest jedynym dowodem na fakt, iż między małżonkami doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego, albo czarno na białym ukazuje naszego małżonka/małżonkę w intymnej sytuacji z innym partnerem/partnerką?

Główną rolę przy ocenie czy nagranie powinno być dowodem w sprawie, będzie miał fakt na jaka okoliczność i w obronie czego został owy dowód powołany. Jeżeli zatem dążymy do obrony swojego interesu bądź interesu naszego dziecka, a nagranie zawiera istotne w sprawie dowody i informacje można mówić o okoliczności wyłączającej bezprawność działania (w tym wypadku nagrywania). Ocena jednak należy do Sądu.

W związku z faktem, iż przepisy nie regulują wprost możliwości załączania nagrań do pozwu, a orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednolite, doradzamy Klientom, aby takowe nagrania załączali. Jak mówi staropolska zasada: nie stracimy, a skorzystać możemy (o ile oczywiście nagranie nie zostało uzyskane w nielegalny sposób, bo w innym wypadku narażamy się na postępowanie karne). Dołączając nagranie do pozwu nie mamy pewności zatem czy Sąd weźmie je pod uwagę. Natomiast z drugiej strony jeśli takowego nagrania nie dołączymy to się tego nie dowiemy.

O czym należy pamiętać?

Zgodnie z art. 267 kodeksu karnego kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 z kolei § 3 ww. przepisu stanowi, iż karane jest również działanie polegające na tym, iż w celu uzyskania informacji, do której nie jest się uprawnionym, zakłada się lub posługuje urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem. A zatem istnieje duża szansa, że jeśli nie uprzedzimy małżonka o nagrywaniu rozmowy to Sąd nie uwzględni naszego nagrania. Niedopuszczalnym będzie także nagranie rozmowy czy czynności dokonywanych przez małżonka z osobami trzecimi. Skoro w tych czynnościach i rozmowach nie uczestniczymy Sąd może uznać takowe nagranie jako uzyskanie informacji, do której nie jesteśmy uprawnieni.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na sekretariat@kancelaria-sk.pl

» rozwód » Nagranie jako dowód w Sądzie
21 października 2016
, , , , , ,


« »