radca prawny dębno

Rejestr przestępców seksualnych – krótka charakterystyka

Bez kategorii

Dnia 01 czerwca 2016 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Na gruncie owej ustawy stworzony zostanie rejestr sprawców prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, w tym pedofilów. Rejestr funkcjonować zaczął od października bieżącego roku, jednakże dane przestępców będą sukcesywnie wpisywane i pojawić powinny się do końca roku. Rejestr składać będzie się z dwóch części: pierwszej z ograniczonym dostępem i drugiej powszechnie dostępnej.

Część z ograniczonym dostępem zawierać będzie dane osobowe sprawców, historię skazania, miejsce zamieszkania oraz aktualne zdjęcie. Uprawnionym do dostępu do tej części bazy danych będą funkcjonariusze Policji i upoważnione osoby odpowiedzialne np. za zatrudnianie osób do pracy z nieletnimi. W części powszechnie dostępnej będzie można znaleźć aktualne zdjęcie, imię i nazwisko sprawcy, za co i kiedy był skazany oraz miasto, w którym zamieszkuje. Każdy przestępca będzie zobowiązany do podania swojego aktualnego miejsca pobytu w terminie 3 dni od jego zmiany.

Zasadą będzie, iż do rejestru trafiać będą wszyscy sprawcy skazani za przestępstwa na tle seksualnym, tj. przestępstwa z rozdziału XXV Kodeksu Karnego, przy czym w części ogólnodostępnej figurować będą sprawcy, który dokonali gwałtu ze szczególnym okrucieństwem lub skrzywdzili osobę poniżej 15 roku życia. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy umieszczenie danych w rejestrze mogłoby narazić anonimowość ofiary danego sprawcy, lub konsekwencje takiego wpisu byłyby niewspółmierne dla skazanego, np. jeśli grożono mu wcześniej samosądem. Nie będzie to jednak łatwe do uzyskania.

Warto nadmienić, iż znając dane sprawcy jak PESEL, imiona rodziców itp. możliwym będzie sprawdzenie czy znajduje się on w rejestrze z ograniczonym dostępem, jednak konieczne będzie podanie swoich danych i celu w jakim dokonuje się weryfikacji sprawcy. Dane sprawców zamieszczone będą w rejestrze do momentu zatarcia się skazania.

Stworzenie takiej bazy może budzić kontrowersje i pytania odnośnie bezpieczeństwa sprawców oraz ochrony ich danych osobowych. Praktyka innych krajów, w których bazy funkcjonują, pokazuje jednak że korzyści jakie płyną dla społeczeństwa z  takiego rozwiązania znacznie przewyższają ryzyko wystąpienia negatywnych dla sprawców skutków. Osoba popełniająca przestępstwo, szczególnie takiej wagi, jakiej są przestępstwa na tle seksualnym, nie może liczyć na to, że jej prawa będą stać powyżej praw ofiary czy innych potencjalnych ofiar.

 

» Bez kategorii » Rejestr przestępców seksualnych – krótka...
2 października 2017
, , ,


« »