radca prawny dębno

Reklamacja towaru kupionego w sklepie stacjonarnym

Umowy

Bardzo częstą praktyką stosowaną przez sprzedawców (szczególnie dużych sklepów sieciowych) jest informowanie klientów o przysługującym im uprawnieniu do zwrotu zakupionego towaru w określonym terminie bez podania przyczyny. Należy jednak zaznaczyć, iż uprawnienie to nie wynika z przepisów prawa, a jest ono jedynie dobrą wolą sprzedawcy.

Nie oznacza to, że przepisy prawa nie regulują kwestii odpowiedzialności sprzedawcy w przypadku sprzedaży towaru wadliwego lub niezgodnego z umową. Jeżeli sprzedana nam rzecz posiada wadę wówczas możemy:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady.

Kupujący może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w punkcie pierwszym, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Ponadto nie możemy odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Także korzystając z uprawnienia przewidzianego w punkcie drugim musimy pamiętać o tym, iż nie przysługuje ono nam jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

W przypadku, gdy konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Okoliczność, kiedy zakupiony przez nas towar jest niezgodny z umową została uregulowana w art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem konsument może żądać doprowadzenia kupionej rzeczy do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W sytuacji kiedy kupujący z powyżej podanych przyczyn nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Jednak od umowy nie można odstąpić, jeżeli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

» Umowy » Reklamacja towaru kupionego w sklepie...
12 kwietnia 2016
, , , , ,


« »